In Nederland wordt bodemenergie op steeds grotere schaal toegepast.

  • Datum25-11-2019
  • AuteurJos Waagmeester

Vooral het gebruik van warmte-koude-opslag (WKO) is erg populair vanwege het hoge energetische en economisch rendement.

Auteur Jos Waagmeester Senior adviseur exploitatie

Vanwege de toevlucht van het gebruik van deze duurzame energie oplossing is er enkele jaren geleden een grootschalig onderzoek (Meer Met Bodemenergie) uitgevoerd dat mede gefinancierd is door alle provincies, diverse gemeente en belangenorganisaties in de bodem en het grondwater. Van dit zeer uitgebreide onderzoek is nu een uitgebreide Engelse samenvatting gemaakt, die nu beschikbaar is. We hopen dat WKO daarmee ook toegankelijker wordt voor het buitenland.

Jos Waagmeester Senior adviseur exploitatie

Sinds 1999 werk ik bij IF. Ik houd mij voornamelijk bezig met de exploitatie van duurzame energiesystemen. Ik vind het geweldig om daarbij het overzicht te bewaren en aandacht te hebben voor techniek, organisatie, financiën en het juridisch kader. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor Lift Energiemonitoring, ons energie- en informatiemanagementsysteem ten behoeve van de energiemonitoring van duurzame energiesystemen.