In Nederland wordt bodemenergie op steeds grotere schaal toegepast.

  • Datum25-11-2019
  • Auteur

Vooral het gebruik van warmte-koude-opslag (WKO) is erg populair vanwege het hoge energetische en economisch rendement.

Auteur

Vanwege de toevlucht van het gebruik van deze duurzame energie oplossing is er enkele jaren geleden een grootschalig onderzoek (Meer Met Bodemenergie) uitgevoerd dat mede gefinancierd is door alle provincies, diverse gemeente en belangenorganisaties in de bodem en het grondwater. Van dit zeer uitgebreide onderzoek is nu een uitgebreide Engelse samenvatting gemaakt, die nu beschikbaar is. We hopen dat WKO daarmee ook toegankelijker wordt voor het buitenland.