Geothermie Koekoekspolder

Modelleren wat op twee kilometer diepte gebeurt

Diepe geothermieprojecten zijn redelijk nieuw in Nederland. Als allround specialist in duurzame bodemenergiesystemen waren we in meer of mindere mate betrokken bij de realisatie van diverse projecten. Een voorbeeld ligt in de Koekoekspolder, Overijssel. In 2012 begeleidden we hier het boren van een eerste onttrekkings- en injectieput voor een cluster van glastuinbouwbedrijven. Met dit doublet verwarmen de telers hun kassen nu grotendeels met aardwarmte.

Het is elke keer een uitdaging om te berekenen hoeveel warmte een systeem kan onttrekken aan de ondergrond. Met onze slimme optimalisaties kan ik de opbrengst uit het geothermische doublet voor de opdrachtgever flink vergroten.

Nick Buik, Senior Specialist reservoir engineering en geomechanica IF Technology

De aardwarmte wordt met een temperatuur van 73°C opgepompt. Het aardgasgebruik op de bedrijven nam daardoor met 70% tot 80% af. Een duurzame besparing, maar voor de eigenaar minder dan beoogd. De put leverde niet de verwachte productiecapaciteit en dus wilde de ontwikkelaar aanspraak maken op een SEI uitkering. Echter, geen enkel geologisch adviesbureau was in staat de benodigde bewijslast te overhandigen. IF wel. Onze interpretatie van de testresultaten was dusdanig overtuigend voor de SEI, dat deze overging tot uitbetaling.

Met onze analyses kunt u onzekerheden kwantificeren en daardoor goed op risico’s anticiperen.

Het voornemen bestaat het aantal geothermiesystemen binnen de Koekoekspolder flink uit te breiden. IF wordt volop betrokken bij deze initiatieven. Voor het boren van de nieuwe doubletten dienen de gegevens van de eerder geboorde putten als basis. Zeker bij geothermieprojecten is informatie goud waard. Men werkt op grote dieptes en dat brengt veel onzekerheid met zich mee. Als geen ander kan IF de aanwezige metingen gebruiken om betrouwbare onzekerheidsanalyses en risico-inschattingen te maken. Een kijkje in wat zich op reservoirniveau afspeelt, zeg maar.

 

Geothermie staat nog in de kinderschoenen. Elk project kent nieuwe vraagstukken, waarvoor IF oplossingen op maat levert.

Ons inzicht in de ondergrond is belangrijk voor het verkrijgen van de benodigde financiering en een geslaagde uitvoering van een project. Daarnaast speelt onze expertise van reservoir engineering en geomechanica een cruciale rol bij het verkrijgen van vergunningen. Want wat blijkt: het injecteren van water verhoogt de spanning in de ondergrond en vergroot daarmee de kans op seismiciteit. Het feit dat wij kunnen aantonen dat geen seismiciteit optreedt, is voor het bevoegd gezag vaak reden om de vergunning te verlenen. En laat deze nu net onmisbaar zijn om te mogen boren naar en het winnen van aardwarmte.